Koronaregler i KIF

Kongsberg Idrettsforening følger med på de nasjonale og eventuelt de lokale smittevernregler og retningslinjene som er gjeldende til enhver tid.

I forbindelse med aktivitet forholder gruppene seg til de gjeldende retningslinjer for sitt særforbund iht gjennomføring av trening og evt. konkurranse.

Det er særdeles viktig at vi er nøye på de tiltakene som gjelder når vi har aktivitet i regi klubben! Alle gruppene må ha oversikt over hvilke deltakere, trenere og evt. foresatte som er tilstede på de ulike arrangementene. Dette gjøres iht smitteoppsporing ved et mulig smittetilfelle av Covid-19. Link til smitteveilederen fra NIF: Smitteveilederen