KIF Turn – årsmøte

Innkalling til årsmøte 21.februar.
KIF-huset kl. 19.00. Send inn eventuelle saker til styret@kifturn.no innen 14. februar. Velkommen!

Agenda:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle turngruppas årsmelding for 2017
5. Behandle turngruppas regnskap for 2017
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Vedta turngruppas budsjett for 2018
8. Behandle turngruppas organisasjonsplan for 2018
9. Valg
10. Avslutning