KIF tar nå imot søknader til KIF Stipendet

KIF hoved forening kan dele ut stipend til utøvere på elitenivå, med elitenivå menes utøvere som anses for å være idrettstalentet som er på rekruttlandslag og landslag, eller som anses å ha potensiale for å nå et slikt nivå. Lagidretter kan også søke.

Stipendet har til hensikt å gi utøvere mulighet til å utvikle seg videre. Stipendet må søkes av den enkelte utøvere/lag via undergruppen utøveren tilhører. Skjema for Søknad om stipend for idrettslig satsing i KIF må fylles ut. Undergruppen skal gi sin påtegning før søknaden framsendes hoved foreningen.

Utøvere/lag i alle KIFs undergrupper kan søke om stipend. Søknadsfrist for vinteridretter er 23. desember 2018. Søknadsfrist for sommeridretter er 20 juni 2019.

Stipendordningen må være bærekraftig. Størrelsen på stipendet vurderes av KIF hoved forening fra gang til gang og fra år til år. Det er ikke gitt at stipend deles ut hvert år.

Maksimal grense per stipend per utøver per år er kr. 50 000,-.

Stipendet som tildeles utøverne skal benyttes til et eller flere av følgende:

Dekking av reiseutgifter, og tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med trening og

konkurranser.

• Treningsopphold i Norge eller utlandet som ikke dekkes av særforbundet.

• Konkurranser i utlandet som ikke dekkes av særforbundet.

Utstyr og materiell for å gi treningen større effekt eller bedre kvalitet, og som ikke dekkes av særforbundet.

Utøveren må fremsende rapport til KIF hoved forening via undergruppen etter endt sesong om hvordan stipendet er benyttet, herunder blant annet treningsopphold og effekt, deltagelse i konkurranser og oppnådde resultater.

Last ned søknad