KIF stipend

Kongsberg Idrettsforening kan gi stipend til utøvere, dommere, trenere, eller lag fra 15 – 20 år på elitenivå som er medlem av klubben. Elitenivå anses som deltakelse på landskamper, representasjonsoppgaver, talentlag, regionslag, juniorlandslag eller seniorlandslag. Stipendet har til hensikt å gi utøvere, dommere, trenere og lag innenfor aldersgruppen 15 – 20 år mulighet til å utvikle seg videre. Stipendiatet søkes av den enkelte utøver eller lag, via grenen (idretten) de tilhører, til daglig leder. Det skal benyttes eget skjema.  Søknadsskjema

Det har for 2021 blitt vedtatt å sette av inntil kr 100 000,–. Disse er fordelt på kr 50 000,– til sommeridretter, og kr 50 000,– kr til vinteridretter. Definisjon på sommeridretter i stipendordningen er fotball, friidrett, sykkel og turn. Vinteridretter er alpin, hopp, langrenn, skøyter, snowboard og ishockey.

Stipendiatet som tildeles utøvere eller lag skal benyttes til ett eller flere tiltak:

  • Dekning av reiseutgifter i forbindelse med trening eller konkurranser.
  • Treningsopphold i Norge eller utlandet som ikke dekkes av krets eller særforbund.
  • Konkurranser i Norge eller utlandet som ikke dekkes av særforbund.
  • Utstyr og materiell som vil gi trening og konkurranse større og bedre effekt (kvalitet).

De som tildeles stipendet skal sende en kort rapport, etter endt sesong, til daglig leder. Rapporten skal beskrive hvordan stipendet er benyttet. Det er en forutsetning for tildeling at mottaker opptrer i tråd med KIF sine verdier og forventninger.

Søknadsfrist er 25. november hvert år. Søknaden sendes til leder i aktuell gren, men behandles av arbeidsutvalget og vedtas av hovedstyre.