KIF FOTBALL – SOMMERTRENING 2020

KIF fotball vil i sommer tilby alle våre spillere en mulighet til å trene fotball. I ukene 27 – 31 vil vi tilby 2 timers treninger 2 ganger pr uke for ungdomsgruppa og 1 time 2 ganger i uka for barnetrinnet.
Instruktører vil være spillere fra 16/17 års lagene, JR og SR lagene. Mange av disse ungdommene er uten sommerjobb og vi vil tilby dem en mulighet til å få erfaring og en liten inntekt i sommer.
Alle våre spillere fikk stoppet all sin aktivitet 12. mars og opplevde en tilværelse uten skole og annen aktivitet i 1,5 mnd. Vi startet så smått med treninger igjen i begynnelsen av mai og har gradvis startet opp for alle lagene. Savnet etter venner og fotballen var stort og vi opplevde stor glede blant våre spillere når de igjen kunne trene fotball.
KIF fotball vil tilby et gratis treningstilbud i sommer fordi vi tror mange flere en vanlig vil være hjemme i sommer eller får forskjøvet sin ferie grunnet korona pandemien som fortsatt preger landet.