KIF Fotball inviterer alle lagledere på alle nivåer til å delta på Fotballederkurs 1.

I KIF Fotball sitt arbeide for å styrke det administrative rundt hvert enkelt lag ønsker vi å invitere alle lagledere til å delta på Fotballeder 1 kurset.
Kurset arrangeres av KIF Fotball med instruktører fra NFF Buskerud (kretsen).
Godt organiserte klubber med riktig kompetanse i alle ledd er den viktigste forutsetningen for mer og bedre aktivitet. Fotballederkurs 1 er utviklet med mål om å gi fotballedere og trenere grunnleggende kompetanse og større forståelse for lederrollen i fotballen. Kurset legger vekt på kvalitet i klubbarbeidet og på helhetstanken med uttrykket «klubben som sjef». Når alt kommer til alt, handler det om å legge til rette for trygghet, mestring og gode opplevelser for barn, ungdom og voksne, uansett ønsker og ambisjoner. Alle skal få være med.
Kurset holdes på kvelden onsdag 8 mai kl 18:00 til 21:00 og lørdag 11 mai 09:00 til 16:00. KIF Fotball holder lunch lørdag. Sted kommer vi tilbake til avhengig av antall påmeldte.
Vi ønsker at flest mulig er med på kurset, men vil påpeke at dette selvsagt er frivillig. For å holde tidsbruk og kostnader nede, holdes kurset på Kongsberg. Det betales i sin helhet av KIF Fotball.
Der er plass til 20 på kurset og hvis det er flere enn dette kan vi gjennomføre kurset flere ganger.

Påmeldingsfrist setter vi til 27 mars til kontoret: fotball@kongsbergidrettsforening.no

Styret ved leder Magnus Stam