KIF FOTBALL – Årlig møte 2019

Det innkalles til Årlig møte 24. januar kl 1900 på KIF huset (§19 i vedtektene (tidligere Årsmøte)
DAGSORDEN
1. Behandle regnskap
2. Behandle gruppens årsberetning
3. Fastsette budsjett 2019
4. Fastsette treningsavgift 219
5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret
6. Foreslå kandidater til gruppestyre som fremmes til hovedstyrets årsmøte

Frist for saker man ønsker å ta opp på møtet er 10. januar 2019

Styret i KIF fotball