KIF fikk støtte av OBOS banken

Kongsberg Idrettsforening er sammen med 556 lag, korps og foreninger som mottar støtte av OBOS Banken i disse dager. OBOS har et konsept som heter OBOS jubel hvor de delte ut tilsammen 40 millioner til frivilligheten. KIF har fått midler på kr 100 000,- Vi takker for støtten og tilliten OBOS gir oss som klubb.

KIF er en stor samfunnsaktør i Kongsberg og målet er å tilby alle våre medlemmer god fysisk og psykisk folkehelse.

Jubelen slippes løs!

556 kor, korps, idrettslag og foreninger får til sammen 40 millioner kroner fra OBOS Jubel. Dette gjør vi for at jubelen igjen skal runge mellom husene når krisen er over.