Kartlegging av interesse for utviklingstilbud i KIF

Kongsberg Idrettsforening ønsker å gjennomføre en kartlegging med bakgrunn i å opprette et utviklingstilbud fra 01.01.2023 for spillere som går på ungdomsskolen. Planen er å tilby treninger minst to ganger i uka på ettermiddagene. Spillere som vil benytte seg av tilbudet deltar som vanlig på sine lags respektive treninger og kamper. Vi ser også på mulighetene til å delta på turneringer / cuper for målgruppen.

Klubben vil stille med kvalifiserte fotballtrenere og ha et tett samarbeid med fyisoterapauter på KMT som vil bidra med kompetanse innenfor styrke, bevegelighet, skadeforebyggende trening og ernæring.

Kostnadene for å delta vil være lignende priser som FFO Kongsberg kjører i dag (to ganger i uka kr 1800,-), da det er forespeilet at Richard Haavimb skal være hovedtrener for utviklingstilbudet i regi KIF. De som er interesserte (nysgjerrig) på dette kan besvare spørreskjema under, så klubben får en oversikt over interessen.

Spørreskjema

Mvh
Marius Berg.