Vi er veldig glad vi har fått trent i høst. Men pga korona og smittervernhensyn kan vi ikke arrangerer vår tradisjonell juleavslutning med hele turngruppa samlet på en dag.

Det blir likevel en liten avslutningsfest før jul. På siste treningen i desember vil de ulike partiene ha salen for seg selv en halvtime, og kan vise hva de har lært til to foresatte (eller to besteforeldre). Det blir påmelding for både barn og foresatte for denne dagen.

Gymlek, Idrettens grunnstige 1 og Idrettensgrunnstige 2
Siste trening i år er: 1. desember. Tid for oppvisning blir informert om senere.

Trampettpartiene
Siste trening i år er: 3. desember. Tid for oppvisning blir informert om senere.

Konkurransepartiene
Siste trening i år er: 8. desember. Tid for oppvisning til informert om senere.

Vi starter opp igjen treningene tirsdag 12. januar / torsdag 13. januar.