Invitasjon til årets 1. klassinger

INVITASJON TIL ÅRETS 1. KLASSINGER

KIF FOTBALL HAR DEN GLEDE Å INVITERE ALLE 1. KLASSINGER TIL EN OPPSTARTSKVELD
IDRETTSPARKEN TIRSDAG 6. SEPTEMBER KL 17.00.
FREMMØTE PÅ GRESSBANEN VED TRIBUNEN. BRENNERIGATA 29.
DET VIL VÆRE FERDIG CA KL 18.00
VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG!
KIF FOTBALL V/ BARNEFOTBALLUTVALGET