Oppstart KIF Turn – høst 2024

Tirsdag 3. september og torsdag 5. september er det oppstart av turn-sesongen. Velkommen tilbake, og til nye!

Dere som er medlemmer fra før blir flyttet over til nytt parti om dere går over i en ny årsklasse. Dere som fortsatt er i riktig årsklasse, blir der.

Om du ikke skal være med lenger send en melding til gha@ra.no.

All innmelding av nye medlemmer må skje via nettsidene, og ikke på e-post. Gå til innmelding øverst til høyre på nettsida.

Ventelister
Det er mange på ventelister på de fleste partiene. Når du får plass får du innkalling til trening i Spond.

Skal du slutte, eller har du andre spørsmål, send en e-post til gha@ra.no.

Alle må være meldt inn for å komme på trening. Dette er viktig i forhold til mellom annet forsikring av utøverne.

Treningstider høsten 2024

Nedenfor er en oversikt over treningstider, priser og informasjon om de forskjellige partiene. Alle treninger skjer i Kongsberg Idretts- og Svømmehall, Glabak 14, 3611 Kongsberg.

Påmelding
NB: All påmelding går via innmeldingsskjema på nettsiden – og ikke e-post.
Vi har venteliste på de fleste partiene. Men det kan bli ledige plasser etter semesterstart.

Alle må være påmeldt for å møte opp i hallen – vi har dessverre ikke prøvetimer. Dersom du etter en trening ikke vil være med likevel må du melde deg av, om ikke blir du fakturert for semesteret. Send beskjed via Spond, eller til gha@ra.no

NB! Vi fjerner medlemmer som ikke har møtt eller betalt faktura

Treningstider

De fleste partier er fulltegnet. De som er medlemmer fra før og skal over i ny klasse flytter vi i KIF turn over. Dere vil få ny gruppe i Spond. De som fortsatt er i samme klasse/aldersgruppe blir liggende. 

Tirsdager
Foreldre og barn gruppe 1 (2-4 år) kl. 16 -16.40. Fulltegnet
Foreldre og barn gruppe 2 (2-4 år) kl. 16.45 – 17.30.Fulltegnet
Parkour (fra 12 år). Max antall plasser 15 stykk.
Gymlek 1 (4- 6 år) kl. 16.00 – 16.45 Fulltegnet
Gymlek 2 (4 – 6 år)  kl. 16.45 – 17.30. Fulltegnet
Idrettens grunnstige 1 (1. – 3. klasse) kl. 17.35 – 18.35. Fulltegnet
Idrettens grunnstige 2 (4 – 7. klasse) kl. 18.40 – 19.40. Fulltegnet
Idrettens grunnstige 2 + – fra 6. klasse og oppover. Kl. 19.45 – 21.00. Ledige plasser
Konkurranse  Kl. 18 – 21(etter opptak)

Torsdager
Trampett 6. klasse og eldre kl. 16. – 17.15. Ledige plasser
Trampett 1. – 3. klasse. kl. 17.00 – 18.00. Ledige plasser
Trampett 4 – 5. klasse. kl. 17.45 – 19.00. Ledige plasser
Integreringspartiet kl. 18-19. Ledige plasser
Konkurranse kl. 17.15 – 20.00 (etter opptak)

Priser

Foreldre og barn: kr  750,- + 165,*- + 200,-**+ 250,- ***
Gymlek: kr 750,- + 165,*- + 200,-** + 250,. ***
Idrettens grunnstige 1 kr 940,- + 165,-*+ 200,-**+ 250,- ***
Idrettens grunnstige 2 kr 940,- + 165,-*+ 200,-** + 250,- ***
Idrettens grunnstige 2+ – Går du på idrettens grunnstige 2 koster IG 2+ kr 200 ekstra.
Idrettens grunnstige 2+ (uten å gå på IG2) kr 940,- + 165,-*+ 200,-** + 250,- ***
Trampett 1. – 3. klasse kr 940,- + 165,-*+ 200,-** + 250,. ***
Trampett 4. – 6. klasse kr 940,- + 165,-*+ 200,-** + 250,- ***
Trampett 6. klasse og eldre kr 940,- + 165,-*+ 200,-** + 250,- ***
Parkour fra 12 år. Introduksjonspris kr 550,- + 165,- * + 200,- ** + 250,- ***
Konkurranse: Kr 1500, + 165,- * +200,-** + 250.- ***
Integreringspartiet: kr 200,- + 165,-* + 200,-** +250,- ***

Treningsavgift betales hvert halvår.

* kr 165, – betales en gang i året ( KIF Turn / medlemskap i Viken og Oslo Gymnastikk turnkrets / lisens til Norges Gymnastikk- og Turnforbund

** kr 200 – betales en gang i året (medlemskontigent i KIF sentralt. Du betaler bare en kontingent til KIF sentralt uansett om du er medlem i en eller fire ulike grupper i KIF)

*** kr 250 KIF kort. Alle turnere får utdelt et KIF-kort i løpet av høsten 2023. Dere får beskjed om når dere kan hente det i turnhallen.

Det gis ikke søskenrabatt.

Om treningsavgift og kontingent

Faktura fra KIF Turn:

TRENINGSAVGIFTEN gjelder pr. semester, betales altså vår og høst. Treningsavgiften blir sendt ut fra KIF Turn i løpet av september.
Medlemskap
I tillegg til treningsavgiften er det kr 165 som er medlemskap i Viken og Oslo Gymnastikk og turnkrets og lisens til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Kontigenten til KIF Turn på kr 165 betales en gang i året.

Faktura fra KIF Sentralt:
ALLE medlemmer må også være medlem i KIF og MEDLEMSKONTINGENTEN er for tiden på kr. 200- og gjelder for et kalenderår. Medlemskontingent betales normalt i februar, eller ved innmelding. Medlemskontigenten på kr 200 blir sent ut av KIF sentralt.

Følgende regler gjelder:

  • Det gis ikke tilbakebetaling av treningsavgift/medlemskontingent om man slutter midt i sesongen.
  • Medlemskapet blir automatisk videreført hver vår og høst. Dersom man ønsker å slutte, må man gi beskjed før treninger starter høst/vår.

KIF kort
Alle får utdelt et KIF-kort i løpet av høsten. Kortet gir rabatter i ulike butikker over hele landet. Prisen for KIF-kortet blir sendt ut med faktura som kommer i september.

Spond
Vi bruker SPOND som hovedkommunikasjonsverktøy. Alle må da laste ned appen og følge med på informasjonen som blir gitt der. Alle deltakerne må også gi beskjed om de kan komme eller ikke komme på trening, dette får dere mulighet til i Spond Det må gjøres før hver trening. Dette er en enkel app og bruke, og svært viktig å bruke, spesielt i denne perioden med Korona og smittesporing.

Medlemmer som ikke har kommet på flere treninger, ikke har betalt faktura, eller har gitt beskjed om det er en grunn til at de ikke har vært tilstede, blir slettet og vi kan gi plassen til de som står på venteliste. Det samme gjelder for det nye semesteret.

PARTIENE
Partiene er satt opp etter alder, delt etter skoletrinn. Dette er en veiledende inndeling, og turnere kan være på «eldre» eller «yngre» parti etter eget ønske, ferdigheter, søsken, venner osv. Målet er at alle skal være på et parti der de passer inn. Flere av partiene er igjen delt opp i mindre grupper, delt inn etter nivå og erfaring slik at hver gymnast skal få et så bra tilbud som mulig.

Foreldre og barn
Her er det lek og morro for både foreldre og barna. Alle er med på gulvet. Passer i alderen 2-4 år.

Gymlek
Parti for barn i alderen 4-6 år. Partiet følger konsept fra Norges Gymnastikk- og turnforbund med leik, apparatmestring osv. Målet for partiet er å legge til rette for trening i samspill med trenere og bygge videre på mestringsfølelsen til barna.

Idrettens grunnstige 1 og 2 (kalt IG)
IG er delt i 2 partier IG1: 1.-3. klasse og IG2: 4.-7. klasse. Begge partiene følger konsept fra Norges Gymnastikk- og turnforbund. Her brukes apparater mer, og gymnastene skal lære konkrete turnøvelser. KIF turn har dessverre ikke alle de «klassiske» turnapparatene, fokus er mot øvelser på matte (tumbling), springbrett, luftbaner (airtrack) og trampett. Målet for partiet er at gymnastene skal kunne beherske øvelser i de forskjellige apparatene. De som ønsker kan delta på lavterskelkonkurranser som SALTO-konkurranser. Gymnastene fra IG2 deltar også på stevner og andre oppvisninger.

IG 2 + 
For de som er fra 6. klasse og oppover som vil trene litt mer turn. Passer å kombinere med IG 2, som ekstra trening.

Trampett
Trampettpartiene er inndelt i 3 aldersklasser: 1.-3.kl., 4.-5.kl. og 6. klasse og eldre. Trampettpartiene bruker apparater knyttet til troppsgymnastikk, trampett, dobbelttrampett, trampoline (stor), luftbaner (airtrack) og matte (tumbling). Mål for partiet er at gymnastene skal lære basisøvelser i de forskjellige apparatene og at de skal få en opplevelse av å mestre apparater og øvelser. De lærer også sikre hopp på stortrampoline og de andre hoppapparatene.

Parkour

En helt ny gren i KIF turn. Aldersgrense fra 12 og og oppover. Parkour er en aktivitet der utøverne bruker ulike teknikker, for eksempel klatring, løping, hopping og balansering, for å komme seg fra et punkt til et annet. Parkour omtales både som en aktivitet, bevegelse og livsstil. Utøverne kalles traceurs, og benytter seg av fysiske hinder som dukker opp underveis

Konkurranse
Alle konkurransepartiene er lukkede, man kan ikke melde seg på, med opptak skjer etter avtale med hovedtrener og er basert på ønske om å trene mer og ferdighetsnivå. Gymnastene deltar på troppskonkurranser og SALTO-konkurranser. Målet for konkurransepartiet er å delta i konkurranser, der hovedfokus ikke nødvendigvis er å vinne, men å ha fine turn-opplevelser og treffe andre gymnaster. Det er hovedtrener, i samarbeid med de andre trenerene, som snakker med gymnasten om en ønsker å være med på konkurransepartiet. Usikker på hvordan komme med på dette? Ta kontakt med Morten Karlsen på treningene (hovedtrener)

Integreringspartiet
Integreringspartiet er for gutter og jenter med spesielle behov. Det er ingen aldersbegrensning. Gjennom lek, basistrening og bruk av håndapparater og store apparater gir denne gruppa hver deltager et individuelt tilpasset opplegg. Foresatte/støttekontakter er gjerne med på treningen. Målet for gruppa er å gi et individuelt tilpasset opplegg der bevegelsesglede og mestring står i sentrum. Partiet er et samarbeid med Kongsberg kommune.

…..

Kongsberg Turnforening er en av landets eldste turnforeninger og ble stiftet 13.11.1882, 17 år før hovedforeningen Kongsberg Idrettsforening ble stiftet i 1899. I dag består KIF turn av ca 250 aktive turnere.