Innkalling til årsmøtet!

               Til medlemmene i Kongsberg  Idrettsforening

                                                                                                  Kongsberg 29.04.2020.

            Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsberg Idrettsforening

Årsmøtet avholdes 27.05. klokken 19.00 på Grand Hotell. Grunnet koronaviruset kan det hende at årsmøtet må gjennomføreres digitalt. Dette vil det komme mer informasjon om på vår hjemmeside i god tid før årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 13. mai til e-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside: kongsbergidrettsforening.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kongsberg Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha betalt medlemskontingenten. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Kongsberg Idrettsforening.