Innkalling til årsmøtet i KIF

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsberg Idrettsforening.
Årsmøtet avholdes onsdag 22.03. klokken 18.30. ved Vestsiden Ungdomsskole.
(Mauritz Hansens vei 32)

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 8. mars til e-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside: kongsbergidrettsforening.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kongsberg Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha betalt medlemskontingenten. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §7

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Kongsberg Idrettsforening.