Innkalling til årsmøte i KIF Alpin

Styret innkaller herved til årsmøte i KIF Alpin.

Årsmøtet avholdes søndag 10.3.2019 kl. 20:00 til 21:00, KIF Huset. Dersom du ønsker å bidra i KIF Alpin, dersom  det er noe du er misfornøyd med, eller rett og slett bare er nysgjerring på årsregnskapet- oppfordrer vi akkurat deg til å komme! Her er det muligheter å si sin mening, og viktig:

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 3.3.2019 til jorn.nygaard@technipfmc.com. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://kongsbergidrettsforening.no/. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, og være medlem av klubben. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

For de som ikke har meldt seg inn i klubben, men ønsker å gjøre det før årsmøtet, VIPPS kr 350,- til #504825, merk innbetalingen med «Innmelding, navn og tlf.nr», så har dere stemmerett, her er det også frist 3. mars 2019.

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsberetning (herunder eventuelle gruppeårsmeldinger)
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  6. Behandle forslag og saker fra medlemmer (her føres sakene opp med nummer 6.1, 6.2 osv.
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
  9. Vedta idrettslagets budsjett
  10. Foreta valg- alle i styret er på valg i år

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i KIF Alpin