Innkalling til årsmøte for KIF snowboard

KIF snowboard inviterer til årsmøte.

Dato/tid: mandag 19. mars kl. 19.15

Sted: Kongsberg videregående skole, avd. Maren Handler, Reins gate 4

Innkalling og saksliste publiseres på klubben nettside, Facebook og sendes i epost til medlemmer. Vi satser på godt oppmøte fra engasjerte foreldre og kjørere. Enkel servering.

Saker fra medlemmer til årsmøtet må være styret i hende innen 12. mars.

Vel møtt!

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive årsmøtets protokoll
  4. Gjennomgå idrettslagets årsberetning
  5. Behandle KIF snowboard sitt regnskap
  6. Behandle forslag og saker fra medlemmer
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Vedta budsjett
  9. Valg av nye medlemmer til styret