Idrettsglede for alle

Visjonen ”idrettsglede for alle” skal prege organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Alle skal få utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Dette er forankret i Norges Idrettsforbund sitt idrettspolitiske dokument for perioden 2015-2019. Vi gjør en god jobb i KIF, men ønsker selvfølgelig å utvikle oss og dette er en av årsakene til at vi nå starter opp felles trenerforum for alle våre trenere/idretter. Vi tar gjerne imot innspill og ønsker fra våre medlemmer, enten det er barn, unge eller foreldre/foresatte. Det er deg og «ditt barn» det handler om i barne- og ungdomsidretten. Les gjerne denne interessante kronikk fra Hedda Berntsen og Elsa Kristiansen, som handler om hvordan «vi» kan skape miljøer for nettopp dette. Ta gjerne kontakt med daglig leder eller styret i «deres» idrett.

Utsikt over fotballbanen, friidrett og hoppanlegget