Hvordan være en god idrettsforelder?

Foreldrenes holdninger og handlinger kan bidra positivt og negativt til
barns utviklingsmuligheter. Dette gjelder enten den unge idrettsutøveren
ender som toppidrettsutøver eller ikke.

Olympiatoppen har utviklet noen anbefalinger som har til hensikt
å hjelpe foreldre til å få en bedre forståelse av sin rolle. Gjennom
ditt engasjement og din adferd kan du hjelpe barn til å få gode
idrettsopplevelser.

Les mer på: https://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media