GODSETAKADEMIET

Informasjon Godset Akademiet og treninger i barnefotballen våren 2019

Nå braker det snart løs med Godset Akademiet. Vi starter opp for fullt med alle unger på
banen i uke 17 (uka etter påske).
Vi har laget en plan som vi tror at kommer til å fungere. Vi vil sørge for å gjennomføre
evaluering etter hver treningsdag for å se om det er justeringer som trengs, slik at
gjennomføringen av GA blir så bra som mulig.
Dette prosjektet er svært viktig for klubben og vi prioriterer dette høyt. Det er viktig at vi får tilbakemeldinger underveis.
Dette er en plan, og det er sannsynlig at den kommer til å endres, siden vi ikke ennå vet alt om kampoppsett.
Hovedlinjene i opplegget er at vi i oddetallsuker er i Idrettsparken. I partallsuker er vi på
Eilertsløkka.
Eilertsløkka er desverre ikke klar før 17. Mai, så de 2 første treningene er vi på Raumyr og
Skrim IP. Når det gjelder Skrim IP, kan vi ikke si noe 100% sikkert for uke 20 da
bedriftidretten starter opp rundt 1. Mai.
Derfor er det viktig at dere ser hvor dere skal trene i de ukene der vi ikke skal være på
Idrettsparken.
Puljeinndeling:
Pulje 1: Gutter 7 år, Jenter 7år og Jenter 8 år 123 spillere
Pulje 2: Gutter 8 år, Jenter 9 år og Jenter 10 år 133 spillere
Pulje 3: Gutter 9 år og Gutter 10 år 161 spillere
Pulje 4: Gutter 11 år, Jenter 11 år og Jenter 12 år 151 spillere

Plan:
Uke 15: Ingen aktivitet for årsklassene opp til 2008
Uke 16: Påske
Uke 17: GA i Idrettsparken
Uke 18; Trening på Raumyr og Skrim Idrettspark
Uke 19 : GA i Idrettsparken
Uke 20: Trening på Raumyr og Skrim Idrettspark
Uke 21 : GA i Idrettsparken
Uke 22 : Trening på Eilertsløkka
Uke 23 : GA i Idrettsparken
Uke 24: Trening på Eilertsløkka
Uke 25 : GA i Idrettsparken
Uke 26: Trening på Eilertsløkka
Uke 27 : GA i Idrettsparken
Klokkeslett oddetallsuker i Idrettsparken
Pulje 1: 16:15 – 16:30 Oppvarming (Ved siden av banen)
16:30 – 17:30 Trening
Pulje 2: 17:15 – 17:30 Oppvarming (Ved siden av banen)
17:30 – 18:30 Trening
Pulje 3: 18:15 – 18:30 Oppvarming (Ved siden av banen)
18:30 – 19:30 Trening
Pulje 4: 19:15 – 19:30 Oppvarming (Ved siden av banen)
19:30 – 20:30 Trening
Klokkeslett uke 18 og 20 på Raumyr
Pulje 1: 16:15 – 16:30 Oppvarming
16:30 – 17:30 Trening
Pulje 2: 17:15 – 17:30 Oppvarming
17:30 – 18:30 Trening
Pulje 3: 18:15 – 18:30 Oppvarming
18:30 – 19:30 Trening
Pulje 4: 19:15 – 19:30 Oppvarming
19:30 – 20:30 Trening
Puljer, uke 18 og 20 på Raumyr
Pulje 1: J7 og J8, 63 spillere
Pulje 2: G7 og J10, 94 spillere
Pulje 3: G11 og J12, 80 spillere
Pulje 4, G10, 82 spillere
Klokkeslett på Skrim IP, uke 18
Pulje 1: 16:45 – 17:00 Oppvarming
17:00 – 18:00 Trening
Pulje 2: 17:45 – 18:00 Oppvarming
18:00 – 19:00 Trening
Puljer på Skrim IP uke 18
Pulje 1: G8 og J9, 99 spillere
Pulje 2: G9 og J11, 116 spillere

Det skal i utgangspunket ikke være behov for at lagene tar med seg utstyr til treningen de ukene som
GA avholder treningene.
Eventuelle endringer og ny informasjon vil bli gitt til lagsapparatene og på Godsetakademiet-
Kongsberg – trenergruppe Facebookside
Informasjonsanvarlig i KIF for GA er Linda Larsen
E-mail: linda.larsen78@hotmail.com
Telefon: 958 85 511