Fotball for høstens 1. klassinger

INVITASJON TIL ÅRETS 1. KLASSINGER

KIF FOTBALL HAR DEN GLEDE Å INVITERE ALLE 1. KLASSINGER TIL EN OPPSTARTSKVELD
IDRETTSPARKEN TIRSDAG 7. SEPTEMBER KL 17.00. FREMMØTE PÅ GRESSBANEN VED TRIBUNEN. BRENNERIGATA 29. DET VIL VÆRE FERDIG CA KL 18.00
DE NYE SPILLERNE VIL BLI TATT IMOT AV SPILLERE FRA KIF FOTBALL OG BLIR MED PÅ MORO MED BALL.
VI VIL GJENNOMFØRE TIL SAMMEN 4 TRENINGER, DE ANDRE KVELDENE ER 14., 21. OG 28. SEPTEMBER – SAMME TID OG STED
KIF FOTBALL VI GJENNOMFØRER FELLES TRENINGER EN GANG I UKEN I SEPTEMBER MED TRENERE FRA JENTER 17 LAGET. HER VIL 1. KLASSINGENE FÅ TRENE I GRUPPER SATT SAMMEN FRA DEN SKOLEN DE GÅR PÅ.
FORELDRENE VIL FÅ INFORMASJON OM KIF FOTBALL. DET VIL OGSÅ BLI INFORMASJON OM DET Å VÆRE TRENERE OG LAGLEDERE FOR ET LAG.

VI STILLER MED BALLER OG ANNET UTSTYR

VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG!
KIF FOTBALL V/ BARNEFOTBALLUTVALGET