Forum for sportslige ledere i KIF

Kongsberg Idrettsforening har startet opp forum for sportslige ledere på tvers av alle gruppene. Det har blitt avholdt to møter så langt. Formålet med forumet er å dele kompetanse, erfaringer og utvikle klubben på tvers, slik at kvaliteten og produktet KIF  tilbyr våre medlemmer blir bedre! Daglig leder er prosjekt ansvarlig og skal sammen med sportslige lederne i klubben bidra til at de frivillige i KIF får tilbud om kompetansehevning som utdanning, kurs, seminarer og nye aktivitetstilbud. Klarer klubben å utnytte alle de ressursene som KIF besitter som et fleridrettslag,vil mulighetene til å profesjonalisere idrettslaget være til stede for det beste for våre medlemmer. Neste møte i forumet blir i september.

«Bedre trenere, bedre aktivitet, bedre utøvere og mer idrettsglede»