Første KIF trenerforum for alle idretter- vel gjennomført

Kveldens deltagere, Martine og Thea fra Alpin, Sverre og Erling fra fotball, Stine fra skøyter, Elin og Vegard fra turn, Runar fra friidrett og Inger Helene fra sykkel.

I november 2018 startet hovedstyret ett prosjekt, basert på å samle trenerne i alle de 11 KIF Idrettene. Vi kaller det Trenerforum/utvikling og bakgrunnen er enkel, få innblikk i hverandres idrettshverdag, kartlegge felles utfordringer og muligheter, samt tilrettelegge for enda mer idrettsglede og fellesskap gjennom samarbeid og erfaringsutveksling. Det har vært sendt ut en kartleggingsundersøkelse i forkant – Kartlegging Trenerforum og vi har hatt dialog med over 40 trenere i denne perioden.

Diskusjoner

Målsettingen med denne første samlingen, var å forankre de grunnverdiene som vi trenere som en del av Norges Idrettsforbund og derav Kongsberg Idrettsforening, har valgt å akseptere og etterleve så godt vi kan, samt selvfølgelig å bli kjent med hverandre – på tvers av idrettene. Presentasjon Trenerforum – Første samling – velkommen 9.januar presentasjon  NB det ligger linker på de fleste bildene i denne presentasjonen.

Erfaringsutveksling

Trenerforum handler om å sette aktivitetene/treningene og våre trenere i fokus. Det er her vi i administrasjon og «styre og stell» er helt avgjørende tilretteleggere, slik at våre trenere har best mulig utgangspunkt for å skape idrettsglede, som også baseres på fellesskap, helse og ærlighet.
Vi takker alle som har bidratt i prosessen frem til i kveld og en ekstra takk til de som hadde anledning til å komme på KIF Huset en onsdagskveld i januar. Neste trenerforum blir onsdag 6.februar, mer info kommer.
Ta gjerne kontakt med dagligleder@kongsbergidrettsforening.no for spørsmål/innspill.