Sist avholdte Arrangementer

Innkalling til årsmøtet i KIF

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsberg Idrettsforening. Årsmøtet avholdes onsdag 22.03. klokken 19.00. ved Vestsiden Ungdomsskole. (Mauritz Hansens vei 32) Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 8. mars til e-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet […]