Sist avholdte Arrangementer

Innkalling til årsmøtet i KIF

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsberg Idrettsforening. Årsmøtet avholdes onsdag 22.03. klokken 19.00. ved Vestsiden Ungdomsskole. (Mauritz Hansens vei 32) Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 8. mars til e-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet […]

Har du lyst å prøve skihopp?

Idrettsparken, Kongsberg Brennerigata 29, Kongsberg

Velkommen til åpen dag i Idrettsparkens hoppanlegg lørdag 28. januar kl. 11-14.

Årlig møte KIF Hopp 15. februar

KIF Hoppgruppe avholder VÅRT ÅRLIGE MØTE I IDRETTSPARKEN I KAFETERIAEN. Tirsdag den 15.02.2020 Kl. 19.00. Saker til behandling må være styret i hende senest 09.02.2020. Velkommen til alle medlemmer. Styret