Equinor støtter Kongsberglekene

Kongsberg Idrettsforening er en av de heldige som mottar 100.000 kroner fra Equinors støtteordning til gode tiltak for barn og ungdom. 

– Vi ønsker å støtte Kongsberg Idrettsforening som skal arrangere Kongsberglekene i 2022. Et fantastisk godt tiltak for utviklingshemmede fra 12 år og oppover. Det er viktig å skape idrettsglede og mestring for alle. Vi håper at pengene kommer godt med og at alle deltakere, frivillige og tilskuere får en fin dag under Kongsberglekene, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Grete Ellingsen i Equinor. 

For Kongsberg Idrettsforening er det svært viktig å få denne tildelingen fordi dette gjør at klubben kan gjennomføre Kongsberglekene for utviklingshemmede bosatt på Østlandet, sier daglig leder Marius Berg. Vi er klare for å ta imot enda flere deltakere i år og er allerede i godt gang med planleggingen av arrangementet som arrangeres lørdag 27.08 i Idrettsparken.

Formålet til KIF er å tilrettelegge for gode oppvekstvilkår for barn og unge i Kongsberg. Vi skal være en viktig samfunnsaktør for lokalsamfunnet og bidra til mestring, idrettsglede og inkludering av alle våre medlemmer.