Dokumenter til årsmøtet

Dokumenter til årsmøtet i KIF vedlegges.
Dato: Onsdag 22.03.
Tid: 18.30 – 20.00.
Sted: Vestsiden Ungdomsskole.

Saksliste årsmøtet 2023
Forretningsorden i årsmøte
Årsberetning – hovedforeningen 2022
Budsjett 2023
Budsjett hovedforeningen – 2023
Innkomne forslag – E-sport gruppe i KIF
Medlemskontingent for 2024
Revisorrapport for 2022
KIF -Resultat og balanseregnskap 2022
kontrollutvalgets-beretning.

 

 

Mvh
Styyret