Dokumenter til årsmøte i KIF

Dokumenter til årsmøtet i KIF vedlegges.

Dato: Onsdag 23.03.
Tid: 19.00 – 21.00.
Sted: Vestsiden Ungdomsskole.

Dokumenter:
Årsberetning – hovedforeningen 2021
Saksliste årsmøtet
Forretningsorden i årsmøte
Totalregnskap for 2021
Noter til regnskapet
Styrets økonomiske årsberetning
Revisjonsberetning
Kontrollkomite sin uttalelse
Budsjettforslag – hovedforeningen 2022
Gruppenes budsjetter for 2022
Forslag til ny Organisasjonsplan
Innkomne forslag
Forslag til Medlemskontingent for 2023
Ny lovnorm for Kongsberg Idrettsforening

Mvh
Styret.