Dokumenter og påmelding til årsmøtet i Kongsberg Idrettsforening

Årsmøtet i KIF blir avholdt onsdag 27.05. Kl. 19.00 på Grand Hotell i Kongsberg. Dokumenter og påmelding til årsmøtet gjøres tilgjengelig på denne siden:                    Ihht myndighetens krav til arrangementer må det være påmelding til årsmøtet. Fristen er tirsdag 26.05. Påmelding til årsmøtet!

Dokumenter:

Sakliste til årsmøtet

Årsberetning for 2019

Signert regnskap for 2019 + noter

Styrets økonomiske årsberetning 2019

Signert revisjonsberetning

Kontrollkomiteens beretning

Forslag til hovedforeningens budsjett for 2020