Dokumenter til årsmøtet

Dokumenter til årsmøtet i KIF vedlegges. Dato: Onsdag 22.03. Tid: 18.30 - 20.00. Sted: Vestsiden Ungdomsskole. Saksliste årsmøtet 2023 Forretningsorden i årsmøte Årsberetning - hovedforeningen 2022 Budsjett 2023 Budsjett hovedforeningen - 2023 Innkomne...

Medlemskap i Kongsberg Idrettsforening

Medlemskontingenten for 2023 vil bli sendt ut fredag 24.02.2023 til medlemmene i KIF som står i medlemsregisteret Spond. Enkeltmedlemskap er på kr 200,- og familierabatt...

Innkalling til årsmøtet i KIF

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsberg Idrettsforening. Årsmøtet avholdes onsdag 22.03. klokken 18.30. ved Vestsiden Ungdomsskole. (Mauritz Hansens vei 32) Saker som et medlem ønsker behandlet...

Hvordan snakke med barn og ungdom om vanskelige situasjoner?

KIF og utekontakten i kommunen inviterer trenere, lagledere, styremedlemmer og frivillige til seminar på Skavanger skole, onsdag 8.mars fra kl. 18.00 - 19.30. Det...

Aktivitetsuke i vinterferien

KIF ønsker velkommen til aktivitetsuke i vinterferien (uke 9). Fra: Mandag – onsdag. Tid: 09.00 – 13.00.  Født: 2010 – 2014. Sted: Idrettsparken og Kongsberghallen. Aktiviteter: Fotball,...

Inkluderingsfond

Kongsberg Idrettsforening oppretter et inkluderingsfond i 2023 på kr 75 000,- Her kan gamle og nye medlemmer søke om støtte til deler eller hele...

Nyhetsbrev 4

Årets siste nyhetsbrev fra KIF i 2022. Nyhetsbrev 4_2022 Vi ønsker alle våre medlemmer, frivillige, foresatte og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt...

Tilbud om oppstart av utviklingstilbud i fotball

Kongsberg Idrettsforening starter opp et utviklingstilbud i fotball for spillere som går på ungdomsskolen og siste året på barneskolen. Målet er at tilbudet begynner...

Barneidrett

Barneidrett er aktiviteter som barnet deltar i frem til det fyller 12 år og det er veldig viktig at det skjer på barns premisser....

Idrettsstipend for 2022

Nå er det muligheter til å søke idrettsstipend i KIF for 2022. Kongsberg Idrettsforening kan gi stipend til utøvere og lag fra 15 - 20...