Bli kjent med noen av våre unge utøvere og KIF idrettene

Ungdomsløftet NIF

De kommende ukene vil vi, i samarbeid med våre 11 idretter, presentere unge utøvere/medlemmer av Kongsberg Idrettsforening. Dette er ungdommer født 2005-2000 og som «hører til» i  ungdomsidretten og Ungdomsløftet i Norsk Idrett.
Vi ønsker å profilere det mangfoldet av idrettsglede og fellesskap som våre 11 idretter tilbyr alle ungdommer i Kongsberg.