Årsmøte Ishockey

Årsmøte i KIF‐ Ishockey

13.03.18, kl. 19:30 på KMT (Store møterommet)

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Godkjenning av innkalling, saksliste/dagsorden

3. Gjennomgang av årsberetning

4. Gjennomgang av regnskap 2017

5. Gjennomgang av budsjett 2018

6. Valg

7. Innkomne saker

8. Avslutning av årsmøte

Saker som ønskes behandlet må meldes styret skriftlig innen 06.03.18:

styreleder.ishockey@kongsbergidrettsforening.no

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet.

Hilsen styret