Årsmøte i KIF Sykkel

KIF sykkel avholder årsmøte tirsdag 12 februar kl 1900 på KIF huset.

Agenda:

  • Godkjenning av innkalling
  • Behandle gruppens årsberetning
  • Behandle gruppens regnskap
  • Behandle forslag til budsjett
  • Behandle forslag til årsplan (aktivitetsplan)
  • Behandle innkomne forslag
  • Fastsette treningsavgifter
  • Valg (Leder, nestleder og kasserer)

Vel møtt!