Årlig møte KIF Hopp 15. februar

KIF Hoppgruppe avholder

VÅRT ÅRLIGE MØTE I IDRETTSPARKEN I KAFETERIAEN.

Tirsdag den 15.02.2020 Kl. 19.00.

Saker til behandling må være styret i hende senest 09.02.2020.

Velkommen til alle medlemmer.

Styret