Årlig møte i KIF fotball

Årlig møte avholdes 18. februar kl 19.00 i auditoriet på Raumyr skole.
Til behandling er saker etter vedtektene
Frist for innsending av forslag som ønskes behandles på årlige møte er 1 uke før

Viktig at alle møter på vårt årlige møte!

Alle lag må sende inn Årsrapport 2019 til fotball@kongsbergidrettsforening.no
Årsrapport 2019

Til info: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget minst 1 mnd.,og ha betalt kontingenten. Mer info om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv. se KIFs lover §6 til §8