Ad økning av kontingent for 2018 for 12 åringer.

Til alle medlemmer.

På årsmøte i KIF fotball i januar 2018 ble det vedtatt en økning av kontingenten. Kontingenten for barn ble økt med 100 kroner, for ungdom og senior ble den økt med 200 kroner. Dette etter at kontingenten har ligget fast i 4 år.

Samtidig ble det gjort et vedtak om at 12 åringer skulle flyttes fra barn til ungdom med den begrunnelsen at 1) 12 åringer spiller 9’er fotball og  2) 12 åringer spiller Futsal. Årsmøtet mente derfor at det mest naturlige var at 12 åringer skulle behandles på linje med de fra 13 og oppover – hvilket innebærer at de får prioritert treningstid i idrettsparken på vinteren (når forholdene tillater det), treningsdress fra klubben samt at klubben gir støtte til den enkelte spiller ved deltakelse på Norway Cup, Dana Cup eller Sør Cup. Dette er cuper som går over flere dager hvor spillerne typisk overnatter og får bespisning, dette blir – for ungdomsspillere – subsidiert av klubben.

Dette betød at 12 åringenes kontingent økte fra 1800 til 3800.

I etterkant har det vist seg at dette ikke var ønskelig. Selv om bildet er blandet – noen synes denne økte satsingen på 12 åringer er bra – har det blitt reist såvidt mange og høye røster om at dette er uønsket, at styret føler at man ikke har et annet valg enn å sette ned kontingenten for 12 åringene, med de konsekvenser dette måtte få.

Siden alle 12 åringer allerede har bestilt og fått utlevert treningsdresser får man beholde disse. Man har også stilt med 2 lag i futsalturneringen, dette må til en viss grad reflekteres i kontingenten.

Styret har derfor vedtatt at kontingenten for 12 åringer for 2018 er satt til 2500 kroner.

Styret beklager på vegne av det forrige styret som la frem forslaget til årsmøtet om kontingentøkningen, at dette ikke ble utredet bedre og forankret hos de dette gjaldt.

Dette vedtaket gjelder kun for 12 åringer i 2018. Det er fortsatt slik at kontingenten for dette kullet vil følge normal ungdomskontingent når de blir 13 år. Det er opp til neste årsmøte å vedta denne.

For de som er 11 år nå, innebærer dette at de vil måtte behandles som barn og dermed ikke få muligheten til å delta i futsalturneringer til neste vinter, med mindre de selv betaler lagskontingenten for dette, de vil heller ikke få treningsdresser, subsidiert cupdeltakelse eller bli prioritert når det gjelder treningstid i idrettsparken til vinteren. Årsmøtet kan selvsagt velge å beslutte annerledes, men det er usannsynlig at styret vil fremme det som forslag.

Det vil bli innkalt til et møte for alle trenere og lagledere på J11, G11, J12 og G12. Styret vil her fremlegge et regnskap som viser kostnadsbildet så for barn, ungdom og senior som er så korrekt det lar seg gjøre. Her vil alle kunne si det de ønsker om både økonomi, informasjon, styring og sportslige ting.

Siden vi da vil ha samlet alle trenere og lagledere vil vi samtidig benytte anledningen til å snakke litt mere inngående om sportsplanen og særlig da om problemstillingene rundt sammenslåing av lag.

Vi avslutter dette møtet med en liten sosial seanse hvor vi griller noe pølser og benytter anledningen til å få en god fotballprat og legge bak oss de gnissningene det har vært i vår.

Møtet blir avholdt på Idrettsparken/kafeen 13/6 kl 18:00. Vi har tatt en jobb med å finne en dag som passer, men det er kamper for ett eller flere lag hver eneste dag (med unntak av fredager, lørdager og søndager, men de vil vi holde oss unna). Den 13/6 er det kun en kamp, G11 Åsen 1, og det er hjemmekamp slik at de kan være med i starten i det minste.

Med vennlig hilsen

Magnus Stam

Styreleder KIF Fotball