KIF FOTBALL – ÅRLIG MØTE

KIF fotball Årlig møte 23.2.2023 –

Merkedryss og gjenbruk av styreleder!

KIF fotball avholdt sitt årlige møte i aulaen på Skavanger skole.

På møtet ble det utdelt 11 sølvmerker for lang og solid tid som lagledere eller trenere. Lagledere som ble tildelt sølvmerker er: An Kristin Åslid, Linda Larsen, Kjersti Engebretsen, Tor Egil Killi.

Ingen av disse var til stede og vil få sine merker tildelt på et seinere arrangement.

Trener som ble tildelt sølvmerker er: Jan Tore Gjendem, Jan Erik Storløkken, Vidar Holthe. Disse var til stede og fikk sine merker. Kristian Qvenild, Bjørn Ulleberg, Bjørnar Garaas, Roar Aasland Ingen av disse var til stede og vil få sine merker tildelt på et seinere arrangement. Det ble også gjennomført valg av nytt styre i KIF fotball. Som leder ble Magnus Stam valgt. Han har tidligere vært styreleder men har hatt ett års pause.