Tilbud om oppstart av utviklingstilbud i fotball

Kongsberg Idrettsforening starter opp et utviklingstilbud i fotball for spillere som går på ungdomsskolen og siste året på barneskolen. Målet er at tilbudet begynner medio januar (torsdag 12.01) med treninger to ganger i uka på ettermiddagene. Eksakt tidspunkt vil vi komme tilbake med, men planen er å trene mandager og torsdager fra ca. kl. 15.00 – 16.30. I vintersesongen vil Sparebank 1 hallen benyttes på mandager, mens Kongsberghallen og KMT (styrketrening) vil være lokasjoner på torsdager. I sommersesongen vil Idrettsparken være en naturlig base for tilbudet. Vi kommer til å følge skoleruta og dermed ha stengt under skolenes ferier, dvs at juli måned blir det fotball fri. Det er foreløpig satt av 30 plasser til prosjektet. 

Hovedtrener for prosjektet vil være Richard Haavimb, mens Lars Kristian Sjødal og Marius Berg vil også være med som trenere. Pål Opperud, fysioterapaut på KMT vil være ansvarlig for styrke og skadeforebyggende treningen i samarbeid med trenerne.

Prisen for deltakelse pr. måned vil være kr 1800,- som inkluderer kr 50 i transaksjonskostnader ved betaling i Spond for klubben. Dette vil da inkludere: 

  • Transport til Sparebank 1 hallen.
  • Frukt /brødskiver på hver trening.
  • Spillertrøye og shorts.
  • To ukentlige treninger.
  • Deltakelse på turneringer / treningskamper.
  • Veiledning av utdannede trenere.

I januar og desember vil prisen i utgangspunktet bli redusert med 25 % siden det ikke blir trening hele måneden. Oppstart vil være torsdag 12.01 og siste trening før jul i 2023 er planlagt til mandag 18.12. Men dette kommer vi selvsagt nærmere tilbake til.

Link til påmeldingen:
https://club.spond.com/landing/courses/kif/F7F1FE6C5ACA413098303C674F2987CD

Mvh                                                                      
Marius Berg                                                  Richard Haavimb
Daglig leder                                                    Hovedtrener