KIF Hovedstyre

Hovedstyre består av en leder og nestleder  og 2-4 styremedlemmer som utgjør AU (Arbeidsutvalget). I tillegg er alle ledere i gruppene medlemmer av hovedstyret. Etter gruppenes årsmøter blir lederen automatisk innstilt til å sitte hovedstyret. Alle disse blir så registrert som styret i KIF i Brønnøysund.

Kif er organisert i 12 ulike undergrupper. Hver gruppe har sitt eget valgte styre og avholder sitt eget årsmøte. Alle grupper er egne skatteobjekter. Allidrett har p.t ingen aktivitet.

Du finner mer informasjon om hovedstyret og styret i de ulike gruppene her.