KIF Hovedstyre

Hovedstyre består av en leder og nestleder  og 2-4 styremedlemmer som utgjør AU (Arbeidsutvalget). I tillegg så er alle ledere i Gruppene medlemmer av hovedstyret. Etter gruppenes årsmøter blir lederen automatisk innstilt til å sitte Hovedstyret. Alle disse blir så registrert som styret i KIF i Brønnøysund registeret.

Kif er i dag organisert med 11 ulike undergrupper. Som har sitt eget valgte styre og avholder sitt eget årsmøte. Disse gruppene er egne skatteobjekter. I året 2016 har vi fått en ny undergruppe, KIF Konkurransedans, og vi har startet opp igjen KIF Langrenn. (Allidrett har ikke hatt noen gruppe i 2016)

Styrets sammensetning 2016

Navn Verv Merknad/Velges for
Steinar Myhra Leder KIF AU/KIF
Wenche Finnerud Nestleder KIF AU
Maiken Semmen Styremedlem AU
Hans-Kristian Førli Styremedlem AU
Magnus Stam Vara Styremedlem AU
     
Ron Bjåland   AU/Politiattester
Jørn Vidar Nygård Styremedlem KIF Alpint
Christian Urheim Styremedlem KIF Fotball
Runar Teigen Styremedlem KIF Friidrett
Morten Kongsgård Styremedlem KIF Sykkel
Hege Steffensen Styremedlem KIF Snowboard
Morten Fretheim Styremedlem KIF Hopp
Mona  Bollerud Styremedlem KIF Skøyter
Thomas Realfsen Styremedlem KIF Turn
Rebekka Gravningen Styremedlem KIF Hockey
Hanne Johansen Styremedlem KIF Konkurransedans
Hanna Blom Breivik Styremedlem KIF Langrenn

 

Arbeids utvalg

Navn Verv
Steinar Myhra Leder AU
Wenche Finnerud AU
Maiken Semmen AU
Hans-Kristian Førli AU
Ubesatt AU
Ron Bjåland AU/Politiattester

 

Valgkomite

Navn Verv
Per Kr. Semmen Valgkomite Leder
Morten Fretheim Valgkomite medlem
Christian Urheim Valgkomite medlem


Andre Komiteer/representasjoner

Kontroll Komite

Navn Verv
Geir Helgerud Kontrollkomite Leder
Aleksander Bjerke kontrollkomite

 

Heders bemerkninger

Navn Verv
Jon Anders Hakkelberg Leder
Bjørg Jarnæs Medlem
Bjørg Gimse Medlem

Hvem er hva?

KIF Hovedstyre

Rolle Navn Mobil Epost
Styreleder Steinar Reiten Myhra 91192694 kontoret@kongsberg-if.no
Nestleder Wenche Finnerud 98259768 wenche_finnerud@hotmail.com
Kasserer Ubesatt
Styremedlem
Styremedlem Maiken Semmen maikenls@hotmail.com
Styremedlem Ubesatt
Vara Styremedlem Hans-Kristian Førli hans.forli@gmail.com
Leder Alpint Jørn Vidar Nygård 95725613 alpin@kongsberg-if.no
Leder Fotball Christian Urheim 93057437 curheim@ebnett.no
Leder Friidrett Runar Teigen 90265828 leder.friidrett@kongsberg-if.no
Leder Hockey Rebekka Gravningen styreleder.hockey@kongsberg-if.no
Leder Hopp Morten Fretheim 91898518 morten@skiltdesign.no
Leder Skøyter Monica Bollerud monicabollerud@gmail.com
Leder Snowboard Hans Christian Hagen 90045712 hans.hagen@kongsberg.com
Leder Sykkel Morten Kongsgård 99092829 leder.sykkel@kongsberg-if.no
Leder Turn Thomas Realfsen thomas.realfsen@kongsberg.com
Leder Langrenn Hanna Blom Breivik t-sigubr@online.no

 

Underfunksjoner av KIF Hovedstyre
Funksjon Navn Mobil Epost Politiattester Ron Bjaaland 91357841 ron.bjaaland@fks.fmcti.com Web Ansvarlig Hans Kaarstein   websupport@kongsberg-if.no Kontrollkomité Stephan Bendiksen   stephan.bendiksen@ka-group.com Kontrollkomité Geir Helgerud   gh@agas.no Valgkomité Leder Per Cristian Semmen 91363640 leder.friidrett@kongsberg-if.no Valgkomité medlem Fredrik Lehn Pedersen